Pomoc při onemocnění

Nově vyvinutá plíce pomocí 3d skener http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html  http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html u http://www.nc.cz/3d-skenery_c2003809.html pomůže lékařům lépe pochopit příčiny a průběh nemocí pacientů. Poskytne lepší simulaci obtíží s dýcháním, jaké doprovází astmatické děti či nepoučitelné kuřáky cigaret. Tito pacienti většinou dochází na různá vyšetření, na jejichž základě je jim indikována léčba, ovšem ne vždy zcela…