Už jste podnikli první kroky na ustanovení vaší firmy, ale dochází vám, že bude potřeba zároveň po založení společnosti také vytvořit patřičné firemní image. Design a působení celé firmy je na vnějším vnímání lidí velmi důležité. S tímto bezprostředně souvisí vytvoření hospodářských tiskopisů a také razítko na podpisování důležitých věcí. I v téhle věci vám můžeme být nápomocní. Svěřte své image nám a budete spokojení a viditelní.

Ověření listin

Nezbytnými kroky pro právní subjektivitu je zaznamenat osobní údaje, doložit potřebné doklady a vše nechat notářsky ověřit. Že je to poměrně složité, jsou s tím spojené náklady a hlavně nezbytný čas, kterého jistě nemáte nazbyt. Proto svěřte i tohle do našich rukou, zajistíme vše potřebné a dovedeme tyto zřizovací náležitosti do souladu se všemi povinnostmi a zákonem. Vystříháme se začátečnických chyb a vložíme i do těchto úkonů své zkušenosti.

Category : Nezařazené