Ve srovnání s klasickými tabákovými výrobky jsou elektronické cigarety mnohem čistějším kouřením. Ač krásně dýmají, tak nezapáchají a nedoprovází je ani jinak všudy přítomný popel. Bez tabáku, bez dehtu, bez zápachu, bez popela, bez žlutých prstů. Prostě bez všech negativních důsledků, které jsou součástí života s tabákem. Ovšem tou největší výhodou je to, že jsou mnohem šetrnějším kouřením. Šetří kuřákovo zdraví i jeho stále víc zkoušenou peněženku.

Žádný dehet, žádný zápach

Elektronické cigarety představují nový způsob kouření. Kouření, které nepoužívá tabák, kde není přítomen dehet a další škodliviny a které nedoprovází stálý a pro nekuřácké okolí nepříjemný zápach. E kuřáci vdechují pouze nikotinový roztok s vybranou příchutí. Jejich kouření je pro ně stejně zážitkové jako kouření tabáku. Je ovšem mnohem voňavější a především mnohem zdravější.

Category : Nezařazené